Forside

Vi tilbyder mange forskellige ydelser i forbindelse med ejendomsadministration af ejer- og andelsboligforeninger. Ejendomsadministration er naturligt forbundet med juridiske problemstillinger, hvorfor det er nærliggende at vælge os til at varetage ejer- eller andelsboligforeningens forskellige interesser.

Vi står for:

  • Opkrævning af ydelser (husleje, a conto varme og vand m.v.)
  • Professionel håndtering af rykkerprocedure ved manglende betaling af husleje
  • Betaling af ejer- eller andelsboligforeningens regninger samt daglig bogføring
  • Indsamling af posteringer og forbrugsregnskaber til brug for udarbejdelse af forbrugsregnskab
  • Forberedelse af materiale til revisor i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab
  • Deltagelse på ordinær og ekstraordinær generalforsamling
  • Rådgivning af bestyrelsen (samt deltagelse i 1-2 bestyrelsesmøder efter nærmere aftale)
  • Overdragelse af ejer- eller andelsboliger, herunder administratoroplysninger og overdragelsesaftale
  • Henvendelser til administrator besvares samme dag

Læs mere om Ejendomsadministration

VA Ejendomsadministration

Vi er en ejendomsadministration der lægger vægt på nærhed og professionalisme hvilket gør os til den optimale samarbejdspartner med en ejer- eller andelsboligforening.

Læs mere om VA Ejendomsadministration